PAGINA OFICIALĂ A ORGANIZAȚIEI

joi, 16 aprilie 2009

Circulară 16 aprilie 2009 ora 22:55 emisă către Divizia BF003 Buzău Frontul Național Brațul de Fier Romania


Circulară 16 aprilie 2009 ora 22:55
emisă către Divizia BF003 Buzău Frontul Național Brațul de Fier Romania

În urma, raportului de incident, întocmit de Marius Trancă, șef al Diviziei BF003 Buzau al Frontului Național Brațul de Fier România, la data de 16 aprilie 2009, se constata urmatoarele:
Numitul T. B. a încalcat cu mișelie Codul de Regulamente a circularei din 17 octombrie 2008 săvarșind fapte care fac trimitere la aspecte stipulate în art. 2 al. 2:
A. Acte menite să atace imaginea organizației;
B. Acte dezonorabile în Comunitate.
Aspectele menționate presupun trădarea și fac trimitere la articolul 6 al. 2.
Prin faptele săvârșite nu arată calitățile de camarad care se cer doar în organizațiile de elită a dreptei și este decăzut din titlul de militant BF. Raportul șefului său de divizie, atât cel scris cât și cel verbal, arată faptul că a fost surprins de către militant al Serviciului de Siguranță, în timp ce consuma băuturi alcoolice cu persoane care pot aduce prejudicii Frontului , care sunt considerate dezonorabile și care sunt inamici ai șeflui de divizie.
Dispun excluderea oficială din Front, în urma faptelor prin care susnumitul s-a autoexclus.

Onoare și patrie
Trăiasca Frontul
Ionuț Rotaru