PAGINA OFICIALĂ A ORGANIZAȚIEI

luni, 27 octombrie 2008

Omagiu


Parinții naționalismului cad precum florile unui salcâm. Atunci când te răpune mirosul lor, încep să-și lase petalele in adierea vântului, sau sub lacrimile ploii. Se usucă deasupra pământului iar acesta din urmă le absoarbe. Astfel, rămane în mintea noastră, amprenta cristalina a unei emoții rare.

În memoria iubitorilor de neam și patrie
Ion şi Doina Aldea Teodorovici

Camarad Ionuț Rotaru
Brațul de Fier

luni, 20 octombrie 2008

Petiţii către primul ministru, ministrul de interne şi preşedintele României

ROMÂNIA NU ESTE O ŢARĂ LIBERĂ

Marius Trancă persecutat politic de către structuri ale statului care se dovedesc represive:
În ziua de vineri, 25 iulie anul curent, Marius Trancă, de 21 de ani, a desfăşurat o amplă acţiune de propagandă naţionalistă prin lipirea unor afişe în oraşul Buzău. Afişele conţineau crucea celtică şi îndemnul la naţionalism. O patrulă de jandarmi a observat cele întâmplate, sau probabil s-a deplasat la ordin la faţa locului. Jandarmii au ridicat pe tinerii militanţi împreună cu afişele pe care le aveau asupra lor. Prin asta s-a urmărit tergiversarea acţiunii de propagandă şi nicidecum respectarea legii, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 din 2002, care a fost pretextul întocmirii dosarului penal.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.31 din 13 martie 2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (actualizată până la data de 6 mai 2006)

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit a);


Crucea celtică nu se încadrează în această ordonanţă. Pe acest site se poate vedea ce înseamnă crucea celtica:

http://www.celtarts.com/celtic.htm


Explicaţiile din site-ul de mai sus reprezintă un studiu istoric, realizat de specialişti asupra acestui aspect şi nu constatări intenţionate şi interpretări meschine care duc la comiterea de abuzuri. Organizaţia Noua Dreaptă militează cu drapelul celtic şi arborează acest însemn în acţiunile de propagandă. Se poate vedea aici:

http://www.nouadreapta.org


În centrul oraşului Bucureşti este prezentă sub forma unui monument:

http://www.youtube.com/watch?v=0NAPs-d66Yo&eurl


În mai multe cimitire din România cunoaştem faptul că mormintele vechi au această cruce.ORDONANŢA 31 ESTE INTERPRETATĂ ÎMPOTRIVA NAŢIONALISMULUI


Statul dovedeşte intenţia de deznaţionalizare a României


Din toate aceste aspecte reiese că: Sistemul său legislativ defectuos şi abuzurile săvârşite duc la obstrucţionarea mişcărilor de dreapta din România. Interpretările se fac intenţionat pentru a instaura frica şi pentru tergiversarea activităţii oricărei organizaţii naţionaliste . Operativitatea devine imposibilă pentru atingerea scopurilor: arătarea istoriei şi purităţii naţiei noastre.


LIBERA EXPRIMARE NU EXISTĂ


Libera exprimare este garantată 100% de către toate statele care au ratificat la convenţiile şi declaraţiile universale pentru drepturile omului („Ce drepturi? aa? Vă arăt eu drepturi? Hai la secţie!!!”), mai puţin România. O multitudine de persoane sunt acuzate pentru faptul că vorbesc, scriu, se confesează, îşi anunţă opiniile sau cântă. Acuzaţiile vin ca şi cum exprimarea atinge siguranţa persoanelor sau a statului. Toate abuzurile săvârşite au ca instrument interpretarea.


NAŢIONALIŞTI PERSECUTAŢI


Când activam în cadrul Noii Drepte, o sumedenie de camarazi din ţară erau ridicaţi şi duşi cu duba la poliţie atunci când împărţeau manifeste sau lipeau afişe. Ultima oară când aflasem, se întâmplase în campania Anti-Valentine’s Day şi promovarea Dragobetelui (sărbătoare similară, dar de origine dacică), când primisem mesaje offline pe internet cu relatările camarazilor mei. Nu fuseseră cercetaţi penal dar au fost duşi la secţie şi avertizaţi. Tot ce simte un naţionalist când păţeşte asta este teamă, nesiguranţă, pentru că nu mai exista deviza: pot să stau liniştit că doar sunt curat, nu am făcut nimic. Pentru ce? ... Probleme de acest gen sunt cunoscute în circuitul Noii Drepte şi se cunoaşte faptul că organizaţia nu desfăşoară activităţi infracţionale în România, ci doar activităţi cu caracter politic, social, istoric, toate în spiritul naţional.


Toţi militanţii naţionalişti din organizaţiile din România, precum şi trusturi media naţionale, au cunoştinţă de cazul Grigore Opriţă. Un alt caz şi o eroare gravă a democraţiei româneşti. Opriţă a fost acuzat pentru gândirea sa şi a suferit mulţi ani până la achitarea sa. Stresul şi incertitudinea trăită o cunoaşte numai acuzatul. Procesul a avut caracter politic, iar în 26 martie 2006, după 3 ani, s-a dovedit acest aspect pentru că la început avea doar subînţeles politic această acţiune a justiţiei. Evoluţia exactă a procesului se poate vedea pe: http://procespolitic.uv.ro/.


În luna iunie a anului 2004 i-a fost retras tînărului pictor Sorin Tara din Sibiu premiul primit la un concurs organizat de Consulatul german, după ce a fost acuzat de nazism. Artistul a făcut publice următoarele opinii ale sale: "Dacă a folosi în nişte lucrări declarate artistice orice fel de simboluri înseamnă a fi nazist, atunci recunosc că sînt nazist! Dacă a folosi în nişte lucrări declarate artistice orice fel de cuvinte, în orice limbă înseamnă a fi nazist, atunci recunosc că sînt nazist! Dacă a confecţiona (vorba aia!) tricouri cu imagini care avertizează asupra atrocităţilor comise în momentul de faţă de către anumiţi ocupanţi, undeva în Orientul Mijlociu, înseamnă a fi nazist, atunci recunosc că sînt nazist.


Domnul Andrei Molnar, liderul Societăţii Gebeleizis, student al facultăţii de drept, a fost acuzat de fascism, satanism (adorator al Satanei şi adept al cultului respectiv) pentru orientările sale religioase dacice. În prezent derulează mai multe procese cu statul pe seama abuzurilor care au avut loc. Dacă Ministerul Public va pierde, daunele morale se vor plăti din buget, adică din banii tuturor românilor.


Acestea sunt doar câteva cazuri de care Aparatul de Conducere a Frontului are cunoştinţă până în prezent.


Apelez la competenţa dumneavoastră cu întrebările:

Putem folosi crucea celtică în propaganda din mediul public, aşa cum se face în toată lumea, fără să fim arestaţi sau reţinuţi?

Ne putem exprima opiniile în mod liber despre acţiuni săvârşite în defavoarea etnicilor români?

Poate intra un tânăr să militeze într-o organizaţie de dreapta care nu foloseşte svastica şi nu instigă la război, fără a avea teamă că poate fi urmărit, reţinut, cercetat sau acuzat?

Ne putem bucura de drepturi fundamentale ale unui stat de drept, fără a fi nevoiţi să cerem azil prin alte părţi? Sau să stăm în casă ori să vorbim doar în şoaptă?


Aceste întrebări circulă în comunitatea Frontului, dar şi în rândul unor organizaţii partenere ale Braţului de Fier.


Aşteptăm un răspuns care să ne permită să funcţionăm cu libertatea cuvenită. Altfel suntem nevoiţi să monitorizăm toate abuzurile în următorii ani şi să cerem ajutor la nivel extern, către organizaţii şi instituţii competente, aceasta fiind o situaţie penibilă pentru noi.


ONOARE ŞI PATRIE


Ionuţ Rotaru

Frontul Naţional Braţul de Fier

mişcare a etnicilor români

ARTICOL PRELUAT DE AICI:

http://bratuldefier.blogspot.com/

sâmbătă, 16 august 2008

MAREA PROBLEMA ETNICA A ITALIEI : ZINGARIIMAREA PROBLEMĂ ETNICĂ A ITALIEI: ZINGARI

MAREA PROBLEMĂ ETNICĂ A ITALIEI: ZINGARI*2065 numărul ţiganilor care trăiesc în barăcile din napoli, spune Corriere della Sera în 15 mai


*Tot în luna mai, urmaşii lui Nero care a dat foc Romei au ars barăcile ţigăneşti din Napoli, jurnaliştii numindu-le apoi „ruguri”


*În timp ce populaţia italiană clocoteşte la limita răbdărilor, clasa politică face apel la toleranţă


*Barăcile de zingari - focar de infecţie


*Pentru români nimic nou - zingari trăiesc la fel ca în celebrele ghetouri ale României

Datorită politicilor defectuoase de liberă circulaţie, dezvoltate de Uniunea Europeană, ţiganii ajung să atenteze la starea de sănătate, bunăstarea socială, siguranţa şi economia multor naţiuni din Europa. În Italia au găsit un mediu propice de dezvoltare a ecosistemului de aşezări, identic cu cel din România. Politica democratică a fost aplicată fără măsura siguranţei sociale şi a sănătăţii populaţiei italiene. Acelaşi lucru se întâmplă şi în ţara noastră, numai că noi suntem familiarizaţi cu acest fenomen şi trăim cu concepţii precum: „ai grijă ce spui de ei că se poate interpreta şi poţi fi făcut rasist”, „lasă cererile pentru locuinţă socială că nu eşti ţigan ca să se aprobe”, „nu te mai du la vot că avem vreo 30 de procente ţigani în oraş şi o sa iasă acelaşi primar”, „nu te pune rău cu ei şi lasă de la tine ca să nu ai necazuri, mai bine eşti în rând cu ei decât împotriva lor şi aşa ai să o duci bine”, „lasă măi, nu se spală din cauză că nu au bani şi îs necăjiţi”, „ai grijă ce scrii că directorul ziarului e ţigan sau e manelist” ş.a.m.d.


În România nu poţi zice nimic că eşti arestat, iar în Italia un cetăţean sau un şef de stat poate vorbi liber despre cele văzute in jurul lui. Mediul spurcat construit de această etnie şi nelegiuirile lor nu sunt acceptate şi au ajuns la saturaţie pentru poporul italian. Poporul român tace, pentru că este ţinut bine în frâu de: serviciile secrete care controlează represiunea asupra celor ce vorbesc (cei păţiţi nu sunt puţini la număr), manipulare şi moda de a fi antirasist cultivată în rândul tinerilor şi a clasei politice prin instrumentele de mass-media, dar şi dezinformarea populaţiei.


În luna mai a anului curent, o armată de indivizi cu motociclete au năpustit asupra zonelor în care sunt instalate barăcile de zingari. Persoanele aveau asupra lor sticle incendiare. Panica s-a declanşat la aruncarea bombelor incendiare, strigătele victimelor fiind auzite până în zonele vecine („haoleo mancaţaş”). Înainte de cele întâmplate renumitul Napoli era considerat lada de gunoi a Italiei. S-a declanşat o amplă campanie de presă în acest sens la nivel naţional, iar ecoul ei nu a fost simţit pentru că nu s-au luat măsuri la nici un nivel.


După atacul mafiei napolitane asupra zonelor precizate, autorităţile au fost receptive şi au procedat la soluţionarea situaţiei pentru că faptele incendiatorilor aveau un răsunet impresionant în Europa. Jurnaliştii italieni au numit aceste locuri folosind termenul plastic „ruguri”.


Clasa politică a făcut apel la toleranţă şi răbdarea populaţiei şi au clasat întâmplarea ca pe un act iresponsabil. Italienii sunt un popor cu frică de îmbolnăvire sau de maladii, iar barăcile ,care erau catalogate ca focar de infecţie, alimentau ura populaţiei dar şi a mai multor persoane influente din lumea interlopă, după cum s-a văzut în urma incidentului.


Pentru ştiutele ghetouri ale fiecărui judeţ din România nu se face atâta zarvă. Putem lua ca exemplu celebre ghetouri etnice existente la nivel de ţară pentru care unii primari au fost catalogaţi ca rasişti când au vrut să ia măsuri clare sau au făcut observaţii pe marginea situaţiei. Societatea civilă este adesea ignorată atunci când vine cu iniţiative în acest sens.


SURSA: CAMARAD BRAŢUL DE FIER DOMICILIAT ÎN ITALIA

duminică, 10 august 2008

BRAŢUL DE FIER militează pentru separatism etnicIgnorând alte speculaţii pot spune că astazi se dezbat probleme sociale raportate la realitatea crudă cu care se confruntă statele roase şi mâncate de politica globalizării şi moda antirasism implantată în rândul tineretului şi în ringul politic, în forma dictaturii democratice care dă libertăţi fără limite doar celor ce produc daune fiecărei naţiuni.

În România statisticile arată clar că avem o problemă etnică destul de serioasă: creşterea natalităţii în rândul populaţiei de etnie ţigănească. Îndrăznesc să spun ţigan întrucât în Italia se spune tzingaro. Numărul lor creşte iar integrarea lor socială este praf în ochi aruncat de stat şi Uniunea Europeană, care a cheltuit fonduri de zeci de milioane de euro pe parcursul anilor pentru integrarea lor. Asta a dus la spălarea banilor şi îmbogăţirea unei fracţiuni a clasei politice româneşti care a administrat fondurile. Acei bani sunt proveniţi din buzunarele noastre, ale tuturor naţiunilor europene, care contribuie la bugetul de stat, statul alocând bani pentru bugetul uniunii.

Înainte de intrarea României în Uniunea Europeană aparatul de conducere a Frontului Naţional Braţul de Fier a dezbătut următoarea problemă:

Astăzi ţiganii sunt o problemă naţională, iar dacă noi sau statul ne atingem de ei suntem acuzaţi de rasism de către Uniunea Europeană.

Mâine se deschid graniţele uniunii şi ei vor fi o problemă europeană.

Astfel o problemă naţională devine o problemă europeană.

Presa se uită strâmb la noi că suntem prea radicali şi că nu facem parte din rândul naţionaliştilor de plastic sau gonflabili de care se folosesc partidele politice şi din cauza faptului că nu ne este frică să emitem şi să facem cunoscute sloganuri împotriva statului, atunci când acesta neglijează naţiunea sau comite abuzuri legislative împotriva ei.

Noi am avut dreptate. Graniţele s-au deschis iar corturile s-au extins la nivelul Europei.

Noua problemă este următoarea:

Epicentrul cutremurului social, provocat de ţigani în Europa, îl reprezintă România.

Este adevărat. Nu putem nega din mândrie naţională. Putem nega afirmaţia conform căreia am fi ţigani, doar atât. Problemele acestea le putea preveni statul care putea înţelege prin armata lui de sociologi şi creiere docente că se va întâmpla asta. Noi, Braţul de Fier, am tras un semnal de alarmă atunci, nu am emis o ipoteză. Noi suntem oameni din toate categoriile sociale, de la profesori la muncitori, şi nu suntem mari specialişti sau cei care sunt pupaţi de către unele organe de presă pe acolo pe unde-şi fac nevoile.

Frontul Naţional Braţul de Fier a găsit singur ipoteza plauzibilă în rezolvarea următoarei probleme de dispariţie în timp a naţiunii române:

Constituirea comunităţii pur româneasti (Frontul este compus din Comunitate, în jurul căreia gravitează diviziile)

De fenomenul de ţiganizare se fac vinovaţi aparatul de stat şi creşterea numerică a populaţiei ţigăneşti, în care ar avea o vină tot statul.

Se ştie că ţiganii sunt favorizaţi la natalitate prin următoarele fapte:

- ei fac copii pentru alocaţie, pentru supliment de alocaţie;

- femeile ţigănci nasc copii unul după altul ca să nu-şi execute pedepsele cu închisoarea;

- în judeţul Vaslui, dacă au o căruţă de copii se duc şi fac bâlci la primărie şi obţin astfel un imobil, pentru care un român cu familie face mii de cereri ca să i se aprobe şi nu rezolvă nimic;

- primesc mâncare de la cantina săracilor, pe care o şi vând prin piaţă atunci când primesc hrană rece pentru weekend.

Cât despre acuza că suntem rasişti şi nu angajăm ţigani, iar la târgul naţional al locurilor de muncă din România din 2006 sau 2007 au fost angajaţi doar 2 din toată ţara, pot spune că e un fenomen firesc pentru că nici măcar unui patron ţigan din România nu îi convine să angajeze ţigani şi angajează români, fiind mult mai convenabil.

Ce producţie ar avea o fabrică de confecţii (am fost lider de sindicat în domeniu) dacă ar avea exclusiv 120 ţigani luaţi dintr-o mahala şi puşi la muncă?

Deci nimeni nu exagerează în acest sens, realităţile sociale arată clar ecuaţia fără rezolvare, referitor la convieţuirea cu ei sau pleonasmul reformei de integrare socială a lor.

Ţiganii în rândul organizaţiilor de dreapta

În perioada regimului comunist s-a pus accentul pe o politică de românizare a ţiganilor.

Puţini dintre noi, generaţia post decembristă, suntem informaţi de faptul că veneau activişti de partid şi inspectori în domeniu în atelierele ţiganilor, pentru a-i moderniza cu strunguri, freze şi alte utilaje, pentru a le schimba modul de a trăi şi de a-şi câştiga pâinea. Ei spuneau „Auzi beii!!?? Bag _p_ în strungul tău!” Nici Ceauşescu nu a reuşit să facă mare lucru din ei, care era un personaj controversat, cu autoritate deplină asupra unor probleme de natură naţională, probleme care trebuiau rezolvate la ordin fără discuţia celor impuse.

De la românizarea ţiganilor la ţiganizarea românilor

În perioada postdecembristă s-a declanşat fenomenul de ţiganizare a românilor, astăzi atingând apogeul mizerabil a cărui consecinţe le suferă cei care au mai rămas români. Vinovat: S T A T U L

Pentru că noi eram nebuni şi fanatici când luptam împotriva fenomenului şi mai ales la campania antimanele cu sloganul:

MANEAUA: REZIDUU DE INCULTURĂ CU GRAD RIDICAT DE TOXICITATE, A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIIILOR, PROTEJAŢI GENERAŢIA DE MÂINE.

Ce înseamnă românizarea ţiganilor?

Însuşirea de către sus-numiţi a modului de viaţă românesc, a limbii, a mentalităţii, a obiceiurilor şi bineînţeles a caracterului nu.

Ce înseamnă ţiganizarea românilor?

Însuşirea de către români a obiceiurilor ţigăneşti, a mentalităţii, expresiilor lingvistice sau chiar a limbii pentru că e „cool” să ştii ţigăneşte azi… e la modă. Accentul ţigănesc pe care îl abordează toţi în limba română nu trebuie ignorat în definirea fenomenului.

Exemplu: majoritatea rockerilor din Vaslui iubesc ţiganii şi nu sunt de acord cu organizaţiile de dreapta, dorinţă manifestată foarte des de ei.

În rândul unor organizaţii de dreapta din România se spune că sunt identificaţi membri de etnie romă, după fizionomie, comportament şi trăsături de caracter relevate de modul lor de activare în cadrul organizaţiei.

Văd că se abordează cu vehemenţă problema Noii Drepte. Trebuie să înţelegem că Noua Dreaptă este o organizaţie cu caracter politic care participă la alegeri, face alianţe cu partide politice şi se aliniază la standardele actualei vieţi politice româneşti. Se ştie clar că aderă, că vor să intre în sistemul de conducere a statului.

Nu le poţi cere să aibă o anumită categorie de membri sau să facă vreo alegere minuţioasă la cooptarea lor, că doar nu îi recrutează cum facem noi.

Noua Dreaptă trebuie să meargă pe drumul ei cu naţionalismul creştin în rândul clasei politice româneşti, iar cei cu alte orientări să rămână pe drumul lor, constituind comunităţi, divizii, formând cadre, cu scopuri paralele de cele ale statului (câteva s-au dovedit distructive pentru naţiunea noastră).

Andrei Molnar, partenerul nostru, nu are nici o simpatie faţă de aparatul represiv al statului democrato-dictatorial România, mai mult de atât nu are nici o legătură sau colaborare cu acesta. Ca şi Braţul de Fier nu are nevoie să ajungă la putere, să facă campanii electorale, pentru că noi avem putere. Intrat în sistemul de conducere al statului ţi se pare că ai putere, dar eşti măscăriciul serviciilor secrete. La rândul lor sunt compuse din oameni care-şi iubesc naţia, dar sunt conduse de cei cu interese meschine. Nu putem fi dirijaţi de fiecare după bunul plac, nu putem fi manipulaţi şi nu putem fi interzişi decât dacă ajungem la groapa comună.

„Dragostea de neam se vindecă prin împuşcare”

…zice un cadru din aparatul de conducere al Frontului.

Noi suntem o Familie ca şi comunitatea păgână din România cârmuită de camaradul Andrei Molnar.

Suntem o Familie care funcţionează ca un stat cu propriile orânduiri şi cu propriile priorităţi. Deci dacă noi nu acceptăm ca etnia rromă să penetreze Comunitatea care e pură, putem spune că suntem PRIMA ROMÂNIE: CEA CURATĂ

CEALALATA E AIA CÂRMUITĂ DE STAT

Nu poţi fi obligat, conform drepturilor omului, să te asociezi cu persoane pe care nu le suporţi sau să trăieşti alături de ele.

Nu poţi fi obligat să iubeşti ceva ce nu poţi iubi.

EŞTI LIBER SĂ TE SEPARI!

SEPARATISMUL ETNIC

ESTE SOLUŢIA FRONTULUI NAŢIONAL BRAŢUL DE FIER ŞI A ALTOR ORGANIZAŢII CARE SE DEZVOLTĂ.

A nu se interpreta în acest caz de către bastarzii care ne pândesc că vrem separatism de teritoriu, cel care se lasă cu război şi vărsări de sânge.

O Comunitate pur românească cu cerc închis care nu are treabă cu nimeni din exterior, nu poate face rău nimănui, cere doar pace şi armonie, vechiul paradis al Sfântului Pământ Dacic.

ONOARE ŞI PATRIE