PAGINA OFICIALĂ A ORGANIZAȚIEI

luni, 20 octombrie 2008

Petiţii către primul ministru, ministrul de interne şi preşedintele României

ROMÂNIA NU ESTE O ŢARĂ LIBERĂ

Marius Trancă persecutat politic de către structuri ale statului care se dovedesc represive:
În ziua de vineri, 25 iulie anul curent, Marius Trancă, de 21 de ani, a desfăşurat o amplă acţiune de propagandă naţionalistă prin lipirea unor afişe în oraşul Buzău. Afişele conţineau crucea celtică şi îndemnul la naţionalism. O patrulă de jandarmi a observat cele întâmplate, sau probabil s-a deplasat la ordin la faţa locului. Jandarmii au ridicat pe tinerii militanţi împreună cu afişele pe care le aveau asupra lor. Prin asta s-a urmărit tergiversarea acţiunii de propagandă şi nicidecum respectarea legii, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 din 2002, care a fost pretextul întocmirii dosarului penal.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.31 din 13 martie 2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (actualizată până la data de 6 mai 2006)

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit a);


Crucea celtică nu se încadrează în această ordonanţă. Pe acest site se poate vedea ce înseamnă crucea celtica:

http://www.celtarts.com/celtic.htm


Explicaţiile din site-ul de mai sus reprezintă un studiu istoric, realizat de specialişti asupra acestui aspect şi nu constatări intenţionate şi interpretări meschine care duc la comiterea de abuzuri. Organizaţia Noua Dreaptă militează cu drapelul celtic şi arborează acest însemn în acţiunile de propagandă. Se poate vedea aici:

http://www.nouadreapta.org


În centrul oraşului Bucureşti este prezentă sub forma unui monument:

http://www.youtube.com/watch?v=0NAPs-d66Yo&eurl


În mai multe cimitire din România cunoaştem faptul că mormintele vechi au această cruce.ORDONANŢA 31 ESTE INTERPRETATĂ ÎMPOTRIVA NAŢIONALISMULUI


Statul dovedeşte intenţia de deznaţionalizare a României


Din toate aceste aspecte reiese că: Sistemul său legislativ defectuos şi abuzurile săvârşite duc la obstrucţionarea mişcărilor de dreapta din România. Interpretările se fac intenţionat pentru a instaura frica şi pentru tergiversarea activităţii oricărei organizaţii naţionaliste . Operativitatea devine imposibilă pentru atingerea scopurilor: arătarea istoriei şi purităţii naţiei noastre.


LIBERA EXPRIMARE NU EXISTĂ


Libera exprimare este garantată 100% de către toate statele care au ratificat la convenţiile şi declaraţiile universale pentru drepturile omului („Ce drepturi? aa? Vă arăt eu drepturi? Hai la secţie!!!”), mai puţin România. O multitudine de persoane sunt acuzate pentru faptul că vorbesc, scriu, se confesează, îşi anunţă opiniile sau cântă. Acuzaţiile vin ca şi cum exprimarea atinge siguranţa persoanelor sau a statului. Toate abuzurile săvârşite au ca instrument interpretarea.


NAŢIONALIŞTI PERSECUTAŢI


Când activam în cadrul Noii Drepte, o sumedenie de camarazi din ţară erau ridicaţi şi duşi cu duba la poliţie atunci când împărţeau manifeste sau lipeau afişe. Ultima oară când aflasem, se întâmplase în campania Anti-Valentine’s Day şi promovarea Dragobetelui (sărbătoare similară, dar de origine dacică), când primisem mesaje offline pe internet cu relatările camarazilor mei. Nu fuseseră cercetaţi penal dar au fost duşi la secţie şi avertizaţi. Tot ce simte un naţionalist când păţeşte asta este teamă, nesiguranţă, pentru că nu mai exista deviza: pot să stau liniştit că doar sunt curat, nu am făcut nimic. Pentru ce? ... Probleme de acest gen sunt cunoscute în circuitul Noii Drepte şi se cunoaşte faptul că organizaţia nu desfăşoară activităţi infracţionale în România, ci doar activităţi cu caracter politic, social, istoric, toate în spiritul naţional.


Toţi militanţii naţionalişti din organizaţiile din România, precum şi trusturi media naţionale, au cunoştinţă de cazul Grigore Opriţă. Un alt caz şi o eroare gravă a democraţiei româneşti. Opriţă a fost acuzat pentru gândirea sa şi a suferit mulţi ani până la achitarea sa. Stresul şi incertitudinea trăită o cunoaşte numai acuzatul. Procesul a avut caracter politic, iar în 26 martie 2006, după 3 ani, s-a dovedit acest aspect pentru că la început avea doar subînţeles politic această acţiune a justiţiei. Evoluţia exactă a procesului se poate vedea pe: http://procespolitic.uv.ro/.


În luna iunie a anului 2004 i-a fost retras tînărului pictor Sorin Tara din Sibiu premiul primit la un concurs organizat de Consulatul german, după ce a fost acuzat de nazism. Artistul a făcut publice următoarele opinii ale sale: "Dacă a folosi în nişte lucrări declarate artistice orice fel de simboluri înseamnă a fi nazist, atunci recunosc că sînt nazist! Dacă a folosi în nişte lucrări declarate artistice orice fel de cuvinte, în orice limbă înseamnă a fi nazist, atunci recunosc că sînt nazist! Dacă a confecţiona (vorba aia!) tricouri cu imagini care avertizează asupra atrocităţilor comise în momentul de faţă de către anumiţi ocupanţi, undeva în Orientul Mijlociu, înseamnă a fi nazist, atunci recunosc că sînt nazist.


Domnul Andrei Molnar, liderul Societăţii Gebeleizis, student al facultăţii de drept, a fost acuzat de fascism, satanism (adorator al Satanei şi adept al cultului respectiv) pentru orientările sale religioase dacice. În prezent derulează mai multe procese cu statul pe seama abuzurilor care au avut loc. Dacă Ministerul Public va pierde, daunele morale se vor plăti din buget, adică din banii tuturor românilor.


Acestea sunt doar câteva cazuri de care Aparatul de Conducere a Frontului are cunoştinţă până în prezent.


Apelez la competenţa dumneavoastră cu întrebările:

Putem folosi crucea celtică în propaganda din mediul public, aşa cum se face în toată lumea, fără să fim arestaţi sau reţinuţi?

Ne putem exprima opiniile în mod liber despre acţiuni săvârşite în defavoarea etnicilor români?

Poate intra un tânăr să militeze într-o organizaţie de dreapta care nu foloseşte svastica şi nu instigă la război, fără a avea teamă că poate fi urmărit, reţinut, cercetat sau acuzat?

Ne putem bucura de drepturi fundamentale ale unui stat de drept, fără a fi nevoiţi să cerem azil prin alte părţi? Sau să stăm în casă ori să vorbim doar în şoaptă?


Aceste întrebări circulă în comunitatea Frontului, dar şi în rândul unor organizaţii partenere ale Braţului de Fier.


Aşteptăm un răspuns care să ne permită să funcţionăm cu libertatea cuvenită. Altfel suntem nevoiţi să monitorizăm toate abuzurile în următorii ani şi să cerem ajutor la nivel extern, către organizaţii şi instituţii competente, aceasta fiind o situaţie penibilă pentru noi.


ONOARE ŞI PATRIE


Ionuţ Rotaru

Frontul Naţional Braţul de Fier

mişcare a etnicilor români

ARTICOL PRELUAT DE AICI:

http://bratuldefier.blogspot.com/