PAGINA OFICIALĂ A ORGANIZAȚIEI

joi, 5 martie 2009

Colonel in rezervă Vasile Zărnescu:O axiomă a polemicii relevă că, pentru a ne înţelege, trebuie să ne definim termenii. O facem şi noi: 1) „holocaust“ înseamnă, în cadrul cultului mozaic, ritualul „arderii de tot“; 2) în propaganda antiholocau$tică, „holocau$t“ înseamnă, după Norman Finkelstein şi Noam Chomsky, holocash, adică „escrocheria holocaustului“; 3) „jidan“ este pronunţia, deformată în unele limbi europene, a germanicului jüden – adică a numelui aşa-zişilor evrei proveniţi din al 13-lea trib, khazarii, care-şi zic „evrei“ fiindcă au parazitat religia mozaică; cuvîntul este ştiinţific, atestat istoric şi, deci, nu are nimic jignitor, cum pretind jidanii. Între evreii autentici, sefarzii (fundamentalişti, din Palestina şi din diaspora), şi jidani, ashkenazii, există o duşmănie perenă şi profundă, chiar dacă jidanii o maschează spre a fi confundaţi cu evreii! 4) Palestina nu mai are graniţe definite şi nici statut politic, de aceea palestinienii trebuie holocaustizaţi, ca să facă loc jidanilor imigraţi din Europa şi Rusia. Evreii din Occident nu prea merg să se stabilească în Israel şi în Palestina (zisă, acum, „Teritoriile Cucerite“), iar cei care, din neatenţie, vin, se reîntorc fuguţa în Occidentul „atotcuprinzător“ – cum îl categorisea senatorul evreu-american Joe Lieberman –, fiindcă sunt „terorizaţi“ de rachetele trase de Hamas! Dar, supunîndu-se unor directive, jidanii afluesc masiv în România, fiindcă vor să transforme ţara noastră în stat jidănesc de rezervă!

În urmă cu aproape şapte ani, am publicat în revista Justiţiarul, într-un lung serial, articolul „Holocaust-ologii – vectori ai războiului axiologic“. Studiul se baza, în principal, pe lucrările lui Roger Garaudy şi Norman Finkelstein. Prognozele formulate atunci s-au adeverit, pe parcurs, între timp. Ultima agresiune „fierbinte“ a Israelului contra palestinienilor, începută în 27 decembrie 2008 şi încheiată la 22 ianuarie 2009, le confirmă o dată în plus. De aceea este necesar să-i fac respectivului studiu un scurt rezumat, pentru cititorii care nu au răbdarea să citească texte lungi, laborioase şi să expun, din nou, ideile principale, confruntate cu situaţia de azi.

În esenţă, Roger Garaudy analiza dogmele de care face uz Israelul în politica sa agresivă, teroristă, pe care o aplică încă de la înfiinţarea sa, în 1948. Fireşte, nu este vorba de dogme teologice, cum s-ar putea crede la prima vedere, ci de dogmele sionismului, pe care le relevă Roger Garaudy în cărţile sale, care i-au adus condamnarea în baza legii Gayssot, după care a fost copiată de guvernanţii români în O.U.G. nr. 31/2002. Prima dogmă este că evreii sunt „poporul ales“ de Dumnezeu. După părerea mea, «propoziţia „evreii reprezintă poporul ales de Dumnezeu“ înseamnă că evreii au fost aleşi de către Dumnezeu pentru ca să facă experienţe politico-istorice pe ei, spre a arăta celorlalte popoare că nu trebuie să procedeze ca evreii. În interpretarea rabinilor sionişti, propoziţia înseamnă, invers, că „evreii sunt singurul popor superior, cărora trebuie să li se supună toate celelalte popoare“. Aceasta este, de altfel, semnificaţia integristă a primei dogme, în esenţă rasistă, extremistă şi, deci, eminamente teroristă». A doua dogmă, elaborată de rabinii sionişti, prin care se „justifică“ înfiinţarea statului izraelian, a fost sintetizată în enunţul „Un pămînt fără popor pentru un popor fără pămînt“: adică, Palestina – din care au fost împrăştiaţi evreii – trebuie cedată, după 2.000 de ani, jidanilor, care au început să vină, crescendo, acolo, abia de la începutul secolului XX, după înfiriparea sionismului! Palestinienii, care trăiesc acolo din străvechime, evident, nu există de vreme liderii sionnişti au „decretat“ că Palestina este „un pămînt fără popor“; iar dacă existau, cumva, ei trebuiau exterminaţi sau măcar expulzaţi. A treia dogmă, derivată din cea anterioară, pe care primul dintre premierii Israelului, David Ben Gurion – venit din Polonia, deci sionist (adică jidan) –, a considerat-o ca fiind „soluţia finală“, este epurarea etnică, adică una din formele de manifestare a terorismului. De aceea, Ben Gurion a şi fost supranumit „marele expulzator“. Pentru a-i finaliza soluţia, Golda Meir – tot prim-ministru al Israelului, venită din Rusia, deci tot sionistă (jidancă) – a declarat că „palestinienii, pur şi simplu, nu există“ (sic), deşi existenţa lor era foarte concretă, căci se ducea – şi se duce şi acum – contra lor războiul de exterminare. A patra dogmă, implicită, este tot o denaturare a ideilor din Vechiul Testament – „o lectură integristă a Bibliei“, cum o califică Roger Garaudy –, anume că „terenurile de care vorbeşte Biblia, de la Nil pînă la Eufrat, aparţin evreilor“. Prin ea se „justifică“ acţiunile de cucerire a teritoriilor şi de destabilizare a statelor arabe limitrofe graniţei iniţiale a Israelului, stabilită, în 1947, de O.N.U. De fapt, cum se ştie, Israelul nu respectă hotărîrile O.N.U. A cincea dogmă este cea mai edificatoare privind natura funciarmente teroristă a sionismului, văzut ca afacere – după cum îl definise însuşi Theodor Herzl, fondatorul Mişcării Sioniste – dar şi ca politică teroristă: „Înfiinţarea statului Israel reprezintă răzbunarea Holocaustului“. În sfîrşit, a şasea, confecţionată minuţios, este dogma „celor şase milioane“ de evrei omorîţi în al Doilea Război Mondial, adică aşa-zisul „Holocaust“, cu H mare, în sensul că ar fi vorba de unicitatea acestuia, adică numai evreii ar fi avut de suferit.

Ceea ce este absolut fals. Fals este că nu au murit „şase milioane“ de evrei, ci mai puţin – după unii vreo 4,5 milioane, iar după alţii mai puţin, ajungîndu-se la cifra de doar cîteva sute de mii (cf: http://www.vho.org/aaargh/fran/archFaur/1995-2000/RF951218.html)! Apoi, chiar dacă ar fi murit atîţia, nu ar fi o cifră prea mare în comparaţie cu pierderile altor popoare, care se ridică la 50-60 sau chiar 100 de milioane de oameni. Dar a o ţine, într-una, cu cele „şase milioane“ de evrei care n-au fost şase, ci mult mai puţin şi, totodată, a ignora – ba, mai mult –, a refuza recunoaşterea celorlalte zeci de milioane de victime ale altor popoare, a refuza recunoaşterea holocaustului armenilor făcut de turci, a holocaustului amerindienilor comis de yankei, a holocaustului românilor comis de jidanii kominternişti înseamnă că, vorba lui Eichmann, cele şase milioane reprezintă doar de o „statistică“, manipulată pentru a face un mare gheşeft. Adică, gonflarea numărului victimelor de la cîteva sute de mii la 6 milioane nu a avut decît acest scop: confecţionarea „holocaustului unic“ şi transformarea lui în holocau$t, în holocash – fapt denunţat de Norman Finkelstein, Roger Garaudy, Robert Faurisson, Arthur Butz, Jürgen Graf, Germar Rudolf, Maxime Pale, Charles E. Weber, Wilhelm Staglich şi toţi ceilalţi autori ai literaturii zise „revizioniste“, ale căror nume şi lucrări pot fi văzute pe http://www.vho.org/aaargh/fran/livres/reprints.html.

De fapt, toate dogmele enumerate, pe care Garaudy le intitulează „Miturile fondatoare ale politicii izraeliene“, sunt absolut false, bazate pe falsificarea textelor biblice de către nişte atei – cum au fost şi sunt toţi conducătorii Israelului. Dar respectivele falsuri dobîndesc – printr-o agresiune informaţională bine concertată şi cu sprijinul S.U.A. – o valoare de întrebuinţare specială: fac bani şi servesc Israelului la acapararea de noi teritorii, care tot bani înseamnă. De aceea, ele reprezintă „interesele“ pe care, arăta Finkelstein, le apără Wiesel, aflat în fruntea „holocaust-ologilor“. Referitor la miturile – sau la dogmele – enumerate, Garaudy conchidea: „Această folosire a textelor biblice pentru a justifica o politică a crimei nu are nici o bază religioasă, ci constituie numai o lectură integristă a textelor sacre, lectură care devine o sîngeroasă escrocherie rasistă“ (s.n. – V.I.Z.). Consecinţa periculoasă a practicii acestor „holocaust-ologi“ a fost rezumată de rabbi Arnold Jacob Wolf, director la Yale University: „Se pare că, în universităţile noastre, Holocaustul este vîndut, nu predat“ (sic).

Între timp, această prezumţie a devenit realitate. Pentru că, nu numai în S.U.A şi în statele satelite acestora Israelul şi-a impus punctele de vedere şi şi-a asigurat sprijinul, dar şi în România, ca urmare a lichelismului ex-premierului Adrian Năstase, a fost impusă, prin O.U.G. nr. 31/2002, introducerea studierii holocaustului (adică a sionismului) în manualele şcolare, precum şi impunerea plătirii a circa 20 de miliarde de dolari ca despăgubire pentru pretinsul „holocaust“ comis de români! Roger Garaudy îl citează şi pe rabinul Moshe Menuhin (tatăl violonistului Yehudi Menuhin), care, referindu-se la conducătorii Israelului, îi numea „barbari tribali precum Ben Gurion, Moshe Dayan şi bandele militare care au pervertit Israelul“, şi, totodată, îi îndemna pe evrei: „Reveniţi la Dumnezeul părinţilor voştri, la iudaismul profetic, respingeţi regimul napalmului. Întoarceţi-vă la graniţele date în 1947 de către Naţiunile Unite pe seama arabilor săraci şi duceţi o viaţă constructivă şi nu distructiv㻓.

Dar a vorbit în van! Trebuie reamintit că, la începutul războiului „de şase zile“, aviaţia militară a Israelului a atacat deliberat, cu torpile şi rachete cu napalm, nava-spion Liberty a prietenilor lor americani, mitraliind inclusiv răniţii şi bărcile de salvare – aşa cum am relevat, anterior, referindu-mă la cărţile lui James Bamford, The Puzzle Palace şi Body of Secret (vezi inclusiv: http://www.the7thfire.com/new_world_order/zionism/israeli_false_flag_attack_%...)! Ei, iată că şi „politica napalmului“ a devenit o realitate cotidiană: palestinienii dau cu pietre, iar armata izraeliană dă cu rachete cu napalm de ultimă generaţie, producînd, de 60 de ani, holocaustul palestinienilor! Fîşia Gaza a redevenit poligonul de instrucţie al conducătorilor Israelului.

E locul să remarcăm că, după înfiinţarea sa, în 1948, Israelul a ajuns să fie condus de jidani, pentru că toţi conducătorii Israelului sunt sionişti, adică jidani: David Ben Gurion, Golda Meir, Menahem Begin, Ariel Sharon, Moshe Dayan, Shimon Peres ş.a. provin din ţările central şi est-europene. Apoi, o altă observaţie esenţială: aproape toţi conducătorii Israelulul sunt terorişti, căci au condus organizaţiile teroriste (Irgun, Stern etc.) prin care s-a înfiinţat statul Israel. Ei nu sunt evrei autentici, de neam, ci doar de religie mozaică apropriată, adică furată, întrucît descind din khazari. Tocmai de aceea evreii autentici, organizaţi în Neturei Karta, şi, în majoritatea lor, stabiliţi în S.U.A. şi Canada, contestă vehement existenţa statului Israel şi fac demonstraţii sistematice (cf. www.nkusa.org), cum se vede în fotografiile alăturate. De altfel, sionismul a fost condamnat de către O.N.U. ca fiind doctrină rasistă (teroristă).

Revenind cu analiza asupra acestei situaţii, în ultima sa carte, TUPEU, evreul-american Norman Finkelstein relevă ironic şi acuzator: „Tot ce ţine de evrei este unic: antisemitismul, Holocaustul, Israelul, naţionalitatea evreiască, poporul evreu… Dincolo de şovinismul ei respingător, această doctrină a unicităţii, atît de găunoasă din punct de vedere intelectual, slujeşte funcţia ideologică utilă de a permite Israelului să revendice o dispensă morală unică: dacă suferinţele evreilor au fost unice, atunci Israelul nu trebuie să fie constrîns de standardele morale normale.“ Ca atare, Israelul are tupeul să nu respecte nici o rezoluţie a O.N.U. şi bombardează, repetat, Libanul şi Fîşia Gaza şi comit agresiuni manifestate sub cele mai diverse forme împotriva tuturor celorlalte popoare – inclusiv vaste acţiuni de spionaj împotriva singurelor lor susţinătoare, S.U.A.!

În runda anterioară, Hamasul trăsese circa 4.000 de rachete şi omorîse vreo 20-30 de izraelieni. Apoi, din 27 dec. 2008 pînă în 22 ianuarie 2009, a tras vreo 900 de rachete şi a omorît 4 (patru!) izraelieni. În schimb, după numărătoarea de pînă acum, armata izraeliană a omorît 1.330 şi a rănit circa 5.450 de palestinieni, între care „1.890 de copii, starea a 200 dintre ei fiind gravă“ (http://www.ziare.com/Peste_1_300_de_palestinieni_au_fost_ucisi_in_Gaza-631253.html). Deci, numărul morţilor va creşte, pe măsură ce vor deceda răniţii care nu mai pot fi salvaţi. Asta fiindcă rachetele lansate de Hamas „terorizează“ Israelul. Una dintre ele – aşa cum s-a arătat la televizor – a fost atît de teroristă încît chiar a zgîriat asfaltul unei şosele izraeliene! Ce oroare!

Ne punem, de aceea, întrebarea: ce fel de rachete sunt acestea? Din cele folosite la spectacolele pirotehnice?! Şi ce fel de trăgători sunt „luptătorii“ Hamasului? Orbi, ageamii sau cum? Tinerii elevi americani dezaxaţi omoară mai mulţi colegi de-ai lor cînd trag cu pistoalele-mitralieră în curtea şcolii sau în clasă! Chiar în România, în anii anteriori, „rachetele“ şi „bombele“ chinezeşti vîndute de ţigani şi trase cu ocazia Sărbătorilor de iarnă au omorît sau rănit mai mulţi indivizi decît au făcut-o rachetele Hamas în Israel! Iar în 9 ian. a.c., pe Realitatea TV, vorbeţii de serviciu, ca noul politruc Sever Voinescu, sau ca ex-directorul S.R.I., Costin Georgescu, pretindeau că „Hamas este orgnizaţie teroristă şi e singura vinovată“ (!).

Pentru a clarifica, într-un fel, situaţia încîlcită din Palestina (adică ceea ce a mai rămas din ea), trebuie să ne amintim o informaţie extrem de importană, care ar putea face lumină în negura propagandistică întreţinută deliberat chiar de Israel. Anume, în urmă cu peste 10 ani, în presă s-a vehiculat ştirea că, pentru a contracara politica şi acţiunile organizaţiei Al Fatah – considerată de Israel et comp. ca „teroristă“ –, Israelul sprijinea pecuniar şi logistic organizaţia Hamas, apreciată ca fiind „moderată şi parteneră de dialog pentru normalizarea situaţiei din Teritoriile Ocupate“! De aceea, o ajuta să se dezvolte. Asta se întîmpla, deci, pe vremea cînd Costin Georgescu funcţiona, disfuncţional, ca director al S.R.I. şi ar fi trebuit să-şi fi amintit de respectiva informaţie, chiar dacă, acum, la Realitatea TV, avea fizionomia unui copil care suferea de progerie (boala îmbătrînirii rapide). Între timp, Hamas s-a dezvoltat, a cîştigat democratic alegerile. Ca atare, acum ne punem şi întrebarea care se iţeşte imperios: nu cumva liderii Hamas sunt, iarăşi, „sprijiniţi“ (citeşte: cumpăraţi) de Israel să tragă acele rachete jalnice, care nu omoară pe mai nimeni şi nu distrug nimic, dar care să servească drept pretext pentru agresiunea „pacificatoare“, dar, mai ales, epuratoare de palestinieni a Israelului? Căci prea e cusută cu aţă albă: „luptătorii“ Hamas trag, la întîmplare, cu rachete-sperietoare, „terorizînd“ Israelul, iar armata izraeliană, dotată ultramodern, bombardează angro, după o pregătire minuţioasă (cum s-a recunoscut, între timp, la TV), provocînd holocaustul palestinienilor, ca răspuns la provocările „teroriste“ ale Hamas – provocări condamnate doar de corul lingăilor, ca cei doi sus-numiţi.

Nu e lipsită de temei această supoziţie, întrucît există notoriul precedent al lui Ossama bin Laden: acesta a fost şcolit şi instruit ca terorist în S.U.A. pentru a lupta contra sovieticilor, apoi, a devenit, chipurile, teroristul nr. 1 al lumii arabe contra Occidentului, fiind prezentat ca autorul cert al aşa-zisului atentat „9/11“, deşi fraţii săi miliardari făceau, simultan, afaceri cu Giorgi Dabliu Bush! Aşa că nu ar fi de mirare ca liderii Hamas, care stau, bine mersi, în Siria şi în alte state arabe care-i protejează, să fie plătiţi de jidani ca să-i întărîte pe amărîţii şi disperaţii palestiniei să arunce cu pietre şi cu „rachete“ teroriste, spre a fi măcelăriţi în masă! Mai poate cineva să susţină că Israelul face purificare etnică, de vreme ce el doar se „apără“, căci este „terorizat“ cu rachete de Hamas?!

Se mai iveşte încă o întrebare: de unde are bani Israelul pentru asemenea rachete, care trag şi după colţ?! Din banii plătiţi de guvernul român pentru pretinsul holocaust?! Dar pentru holocaustul românilor provocat de jidanii kominternişti în Basarabia, la Canal, în închisorile administrate de ei, cine plăteşte?!

Oricum, elocvent pentru susţinerea afirmaţiei mele, expusă în alte studii, că xenocraţia conduce România, iar în cadrul xenocraţiei ponderea o deţin jidanii, este chiar poziţia nefastă adoptată de actualii noi-vechi guvernanţi: „Romania nu vrea condamnarea atacurilor israeliene asupra ONU in Gaza“! De ce să vrea nou-„aleşii“ să-i condamne pe izraelieni? Nu spunea Shimon Peres, rînjind satisfăcut, „…am cumpărat România, Ungaria Polonia“?! O vreme ne-au cumpărat „la bucată“, cumpărînd întreprinderi, clădiri, pămînt etc.; cumpărîndu-ne conducătorii, cumpără întreaga ţară – conform regulilor războiului, formulate de Sun Tzî.

Colonel (r.) Vasile ZĂRNESCU

INFORMAȚII PRELUATE SI REPUBLICATE ORIGINALITATEA APARȚINÂND AUTORILOR
Evreii despre ei însisi si planurile lor

Brosurã apãrutã la "The Noontide Press"
Post Office
Box 1248
Torrance, CA 90505

1. "Marele ideal al iudaismului este ca întreaga lume sa fie îmbibata cu învatatura iudaica si apoi, într'o Fraternitate universala a natiunilor, - de fapt într'un mai mare iudaism - toate rasele si religiile individuale sa dispara."

"The Jewish World", 9 Februarie 1883

2. "Noi, evreii, suntem un popor. Când ne prabusim, devenim proletari revolutionari, ofiteri subordonati ai unui partid revolutionar; când ne ridicam, cu noi se ridica si teribila putere a pungii noastre."

Theodor Herzel, The Jewish State, 1896

3. "Cu aur putem cumpara cele mai rebele constiinte, putem furniza toate împrumuturile de stat, pe care apoi sa le tinem la discretia noastra. Deja principalele banci, tranzactiile financiare din întreaga lume si creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre."

Rabinul Reichorn

4. "Eu nu sunt un cetatean american de religie mozaica. Eu sunt un evreu. Sunt american de numai 63 de ani, dar sunt evreu de 4.000 de ani."

Rabinul Stephen S. Weise

5. "Noi traim într'un socialism bine organizat. Statul e totul; individul are importanta numai ca contribuabil la bunastare a statului. Proprietatea sa este a sa pâna când statul are nevoie de ea. El trebuie sa-si tina viata si proprietatea la dispozitia statului."

Bernard M. Baruch The Knickerbrocker Press, Aug. 1918

6. "Evreii din Rusia, în totalitatea lor, sunt responsabili pentru înfaptuirea Revolutiei ."

Angelo S. Rappaport -"The Pioneers of Russian Revolution," p. 250 Stanl, Paul and C London, 1918

7. "Este foarte semnificativ continutul bolsevismului si faptul ca atâtia evrei sunt bolsevici. Idealul bolsevismului este în concordanta cu multe din înaltele idealuri ale iudais-mnului."

Jewish Chronicle, London 4 Aprilie 1919

8. "Revolutia în Rusia a fost produsul creerelor evreesti, expresia nemultumirii evreilor, a planificarii lor, al carei scop este sa creeze o noua ordine în lume. Ceeace a putut fi realizat atât de bine în Rusia datorita creerelor evreesti, din cauza nemultumirii lor si prin planificarea lor, prin acelas efort intelectual si fizic va trebui sa poata deveni o realitate si la scara mondiala."

"The American Hebrew"10 Septembrie 1920

9. "Bolsevismul este o religie si o credinta. Cum pot sa viseze cei pe jumatate convertiti la aceasta credinta ca ar putea învinge Adevarul si pe cei dedicati crezului lor, acei sfinti cruciati care s'au strâns în jurul steagului rosu al profetului Karl Marx, si care au luptat sub îndrumarea acelor ofiteri experimentati ai revolutiei din ultimele zile, Evreii?"

"The World Significance of the Russian Revolution", de George Pitt-Rivers

10. "Noi, evreii, suntem distrugatorii si vom ramâne pe veci distrugatori. Nimic din ceeace voi veti face nu corespunde nevoilor si cerintelor noastre. Noi vom distruge totdeauna pentruca avem nevoie de o lume a noastra."

Maurice Samuel în "You Gentiles", pag. 155, Harcourt, Brace, 1924

11. "Noi, evreii, care am pozat odata ca mântuitori ai acestei lumi, azi nu mai suntem altceva decât seducatorii ei, distrugatorii, incendiatorii si calaii ei."

Oscar Levy

12. "Adesea s'a spus ca iudaismul ar fi forta propul-soare a comunismului; asta însa nu dovedeste nimic dincolo de ceeace era natural si de asteptat.... Este surprinzator ca iudaismul a trebuit sa devina elementul de fermentatie si distrugere în tari în care a fost dispretuit si persecutat ? Usurinta lor particulara pentru intriga, pentru strategie si conspiratie, si acea rabdare înnascuta de a astepta ora razbunarii care niciodata nu l-a lasat, toate astea sunt caracteristici ale poporului ales."

Prof. F. A. Ossendovski, in "The Nineteenth Century and After" pag. 29, Ianuarie 1926, London.

13. "Hai sa recunoastem ca noi evreii suntem o natiune deosebita, în care fiecare evreu, din nu importa care tara, stare sau credinta, în mod necesar este un membru. Organizare, organizare si iar organizare, pâna când fiecare evreu trebue sa fie prezent si socotit de-al nostru, sau se dovedeste singur a fi, cu buna stiinta sau cu nestiinta, unul din putinii care sunt împotriva propriului sau popor."

Louis B. Brandeis

14. "Cele doua internationale, ale Finantei si Revolutiei, care lucreaza cu ardoare, sunt doua fronturi ale Internationalei Evreesti. Exista o conspiratie evreiasca împotriva tuturor natiunilor."

Rene Gross, in "Le Nouveau Mercure", Paris, Mai 1927

15. "Voi înca nu ati început sa aprecati adâncimea vinovatiei noastre. Noi suntem intrusii. Noi suntem subversivii. Noi v'am luat lumea voastra naturala, idealurile voastre, destinul vostru, si am facut ravagii cu ele. Noi am fost la radacina nu numai al ultimului mare razboi, ci si la toate revolutiile majore din istoria voastra. Noi am adus neîntelegeri, confuzii si frustratii în viata voastra privata si publica, si noi înca o mai facem. Nimeni nu va poate spune cât timp vom continua asa. Cine stie ce destin maret si glorios ati fi avut daca noi v'am fi lasat în pace."

Marcus Eli Ravage - Century Magazine, Februarie 1928

16. "Poporul evreu în întregime va fi propriul sau Mesia. El va atinge dominatia mondiala prin disolvarea celorlalte rase, prin abolirea frontierelor, anihilarea monarhiilor, si prin instituirea unei republici universale în care evreul va profita de privilegiul cetateniei. In aceasta noua ordine mondiala Copiii lui Izrael vor furniza toti conducatorii, fara a întâmpina vreo opozitie. Guvernele diferitelor popoare, care vor forma republica universala, vor cadea fara nicio dificultate în mâinile evreilor. Atunci va fi posibil pentru conducatorii evrei sa desfiinteze proprietatea privata, facând peste tot uz de proprietatea statala. In acest fel promisiunea din Talmud va fi împlinita, în care se spune ca atunci când va veni timpul sa vina Mesia, evreii vor avea în mâinile lor proprietatea întregii lumi."

Baruch Levy -Scrisoare catre Karl Marx, în "La Revue de Paris", pag. 574, 1 Iunie 1928.

17. "Recent rasa noastra a dat lumii un nou profet, care are însa doua fete si doua nume: pe o parte numele sau este Rothschild, conducator al tuturor capitalistilor, iar pe cealalta parte Karl Marx, apostolul celor care vor sa-l distruga pe celalalt."

Blumenthal "Judisk Tidskrift", Nr. 57, Sweden, 1929

18. "Marxismul este forma moderna a profetiei evreiesti."

Reinhold Niebur's Speech before the Jewish Institute of Religion, New York, 3 Octombrie 1934

19. "Cum poti sa-ti explici ca atâtia tineri evrei se gasesc în miscarile radicale ale tuturor tarilor ?"

Michael Gold, "New Masses", pag. 15, 7 Mai 1935

20. "Unii îl numesc Marxism, eu îl numesc Iudaism."

Rabinul Stephen S. Wise "The American Bulletin", 15 Mai 1935

21. "S'ar putea spune ca Marxismul este cel mai înversunat dusman al Capitalismului, care pentru noi e sfânt. Pentru simplul motiv ca ei sunt poli opusi, ei ne dau noua cei doi poli ai pamântului si ne permite sa-i fim noi axa. Acesti doi oponenti, Bolsevismul si noi însine ne gasim identificati în Internationala. Acesti doi oponenti, care constitue doctrina celor doi poli ai societatii, se întâlnesc în unitatea de scop, care este reînnoirea societatii de sus prin controlul avutiei si de jos prin revolutie."

Citat din "Jewish Banker, de Comte de Saint-Aulaire din "Geneve contra la Paix, Libraire Plan", Paris 1936

22. "Daca cursul istoriei nu se întoarce în favoarea Internationalei Comuniste, atunci rasa iudaica este osân-dita."

George Marlen, în "Stalin, Trotski or Lenin", pag. 414, New York, 1937.

23. "Programul actual de paleativa refacere trebue sa faca loc unui program fundamental. Democratia ameri-cana trebue sa fie socializata prin a supune productia si distributia bunurilor industriale vointei Congresului popular. Primul pas este abolirea veto-ului federal si largirea puterii expresa a guvernului national prin amendamente imediate ale Constitutiei. O deplasare graduala înspre socializare va urma."

Rabinul Victor Eppstein în "Opinion". April, 1937

24. "Nu este un accident ca Iudaismul a dat nastere Marxismului, dupa cum nu este un accident ca evreii au îmbratisat imediat Marxismul. Toate sunt în perfect acord cu progresul Iudaismului si al Evreilor."

Harry Waton, "A Program for the Jews and an Answer to All Anti- Semites", pag. 148, 1939.

25. "Miscarea socialista moderna în mare parte este opera evreilor, care i-au imprimat caracterul gândirii lor; ei au fost aceia care au participat cu preponderenta in conducerea primei Republici Socialiste.... Socislismul prezent mondial formeaza primul pas în împlinirea Mozaismului, începutul realizarii viitorului stat mondial anuntat de catre profetii nostri. Asta însa nu va fi pâna când nu vom avea o Liga a Natiunilor, si asta nu va fi câta vreme o Armata Unita (Armata Natiunilor Unite), nu va fi folosita de o maniera efectiva în apararea celor slabi, ceeace speram ca Evreii vor putea desfasura fara impedimente în Palestina, statul lor national; si de asemenea este numai Liga Natiunilor îmbibata cu un spirit socialist care ne va da posibilitatea sa ne bucuram de nevoile noastre internationale cat si de cele nationale."

Dr. Alfred Nossig, în "Integrales Judentum."

26. "Noi suntem un popor în ciuda sparturilor, crapaturilor si deosebirilor dintre democratiile americana si sovietica. Noi suntem un popor si nu este în interesul no-stru ca Apusul sa elibereze Rasaritul, pentruca procedând astfel si eliberând natiunilor însclavizate, Apusul în mod inevitabil va depriva Evreimea de jumatatea de rasarit a puterii sale."

Chaim Weizmann, în "World Conquerors", pag. 227, by Louis Marschalko, Joseph Sueli Publishers, London, 1958.

27. "Evreii ar fi putut avea Uganda, Madagascar sau alte locuri unde sa stabileasca o patrie a lor, însa ei n'au vreut nimic altceva decât Palestina si asta nu pentruca apa Marii Moarte prin evaporare ar putea produce metaloizi si praf metalic în valoare de cinci trilioane de dolari; nu pentruca sub-solul Palestinei ar avea de douazeci de ori mai mult petrol decat au cele doua Americi împreuna, ci pentruca Palestina este situata la încrucisarea dintre Europpa, Asia si Africa, pentruca Palestina este centrul strategic al puterii mondiale."

Nahum Goldman, Presedintele Congresului Mondial Evreesc.

28. "Parintii nostri au atins frontierele care le-au fost recunoscute în planul de împartire a Palestinei. Generatia noastra a atins frontierele din 1949. Acuma, generatia celor " sase zile" a reusit sa ajunga pâna la Suez, Iordan, si Inaltimile Golan. Asta nu e sfârsitul. Dupa armistitiul prezent vor fi noi cuceriri. Frontierele se vor întinde dincolo de Iordan, pâna în Liban si poate chiar pâna în centrul Siriei."

Generalul Moshe Dayan

29. "Eu stiu ca nu ar mai fi cazul s'o spun, dar amintindu-ne în fiecare zi de steagul Sionismului, nu vom uita ca cel mai înalt scop al nostru este securitatea si siguranta Izraelului. Scopul nostru va fi realizat în Ydishkeit" , adica într'o viata traita evreeste oriunde în lumea asta, si acest scop al nostru va trebui sa fie realizat nu doar prin ceeace impunem altora sa faca, ci si aici, în aceasta tara, ceeace înseamna a lucra mereu prin umbrela Presedintiei Conferintei Organizatiilor Evreesti (through the umbrella of the President's Conference of Jewish Organi-zations), sau s'ar putea lucra si cu alte grupuri care simt la fel ca si noi. Dar asta, deasemenea, face parte din ceeace noi credem ca înseamna Sionismul si care ne este si înfruntarea."

Rabinul Izrael Miller, în "The American Jewish Examiner", pag. 14.

30. "Miscarea sionista mondiala este o mare afacere (is big business). In prima decada dupa greoaia nastere a îzraelului în 1948, au fost canalizate cca 4 miliarde de dolari în tara. In anii de dupa razboiul arabo-izraelian din 1967 sionistii au colectat alte 730 milioane de dolari in numai doi ani. Anul acesta (1970) miscarea este în cautarea altor 500 milioane. Gotlieb Hammer, seful sionist pentru colectarea fondurilor, a spus "Când curge sângele, curg si banii."

Lawrence Mosher, în "National Observer" 18 Mai 1970

31. "Evreul nu este satisfacut cu de-crestinarea, el iudaizeaza, el distruge credinta catolica sau protestanta, el provoaca indiferenta, dar în acelas timp el îsi impune vederile sale asupra lumii, morala sa asupra acelora a caror credinta el o ruineaza. El lucreaza de mii de ani la aceasta sarcina a sa, care este distrugerea credintei crestine."

Bernard Lazare, în "L'Antisemitisme", pag. 350.

32. "Imi dedic prelegerile în acest seminar unei discutii asupra eventualei posibilitati ca noi intram acum într'un secol evreesc, o epoca în care spiritul comunitatii, va fi lipsit de ideologie emotionala si rationala, si în care rezistenta la categorii si forme se va anula prin fortele anti-nationalismului. Asta ne ofera un nou tip de societate . Eu numesc acest proces iudaizarea crestinismului, pentruca Crestinismul va fi vehicolul prin care societatea va deveni evreiasca."

Rabinul Martin Siegel, în "New York Magazine", pag. 32, 18 Ianuarie 1972

33. "In portretul lumii din 1987, cum se prezinta el în imaginatia mea, se vede o crestere a fermierilor si a lucratorilor, o crestere a influentei omului de stiinta care poate transforma Statele Unite într'un stat de asistsenta sociala, cu o economie planificata. Europa de Apus si de Rasarit vor deveni o federatie de state autonome, cu un regim socialist si democratic. Cu exceptia URSS-ului care va deveni o federatie euro-asiatica, toate celelalte continente vor fi unite într'o alianta universala, care va avea la dispozitie o forta politieneasca internationala. Toate armatele vor fi desfiintate si nu vor mai avea loc razboaie. In Ierusalim Natiunile Unite, (adevaratele Natiuni Unite) vor ridica un altar Profetilor care sa serveasca Uniunea Federala a tuturor continentelor. Aceasta va fi rezidenta Curtii Supreme a Omenirii, care va aplana toate eventualele controverse dintre continentele federate."

David Ben Gurion

Fost Prim-Ministru al Izraelului

34. "Constat ca evreii activi de azi au o tendinta de a crede ca Crestinismul a organizat, a pus pe picioare si a guvernat o lume a injustitiei, a inechitatii, a cruzimii si a mizeriei. Nu vreau sa particip la astfel de discutii, dar le-am auzit si cred ca ei simt ca atare. Evreii au trait si s'au desvoltat însa in ultimii doua mii de ani într'o lume crestina. Ei sunt parte din aceasta lume crestina, chiar daca au avut de suferit din cauza ei, sau daca s'au opus ei, si ei nu se pot disocia de aceasta lume si de realizarile ei. Si mai cred ca evreii sunt suficient de capabili ca sa gaseasca o arecare forma de rezolvare evreiasca a acestei probleme a lumii, care sa fie mai buna, care sa fie o îmbunatatire . Le revine lor, Evreilor, aceasta sarcina de a gasi raspunsul la aceasta problema , problema de azi."

Baron Guy de Rothschild, în "NBC-TV, The Remnant", 18 August 1974

35. "Asocierea joaca un rol important în viata evreilor de-a lungul pamântului. Exista o asociatie în fiecare comunitate mai numeroasa. Azi exista si o miscare centrala, capabila sa rezolve toate actiunile planificate, financiare sau politice, de orice natura, într'un interval de 24 de ore. Proportional noi avem mai multa putere decât oricare alt grup minoritar, chiar daca este mult mai numeros. Ratiunea este poate pentruca noi suntem cea mai bine organizata minoritate din lume."

Nat Rosenberg, Denver Allied Jewish Federation. "International Jewish News, 30 Ianuarie 1976

36. "Evreu este oricine care sustine ca este evreu."

David Ben Gurion